- V skladu s pravilnikom o ribolovnem režimu (UL 99/2007) velja za vse revirje, če ni drugače urejeno.

- V vseh vodah, tudi komercialnih, se zaščiti linj, navadni koreselj (karas) in amur.

- V vseh revirjih se ujeti krap težji od 5 kg vrne v vodo.

- Dovoljen uplen na ribolovni dan (ali noč) z veljavno ribolovno dovolilnico je:

- 5 kosov merskih rib (podust, mrena, ploščič ali ostale ribe s predpisano najmanjšo lovno mero) ali

- 1 kos ščuke nad 60 cm ali

- 1 kos smuča nad 50 cm ali

- 1 kos soma nad 60 cm ali

- 1 kos krapa nad 30 cm.

Ne glede na zgoraj navedeno je dovoljen ulov do 5 kg ostale ribe (sončni ostriž, ameriški somič in babuška se ne šteje v kvoto dnevnega ulova).