DOPOLNITVE RIBOLOVNEGA REŽIMA RD MURSKA SOBOTA v skladu s pravilnikom o ribolovnem režimu U.L.RS št. 99/2007

 

Čas ribolova

- V revirjih, kjer je dovoljen nočni ribolovni režim, se ta lahko začne izvajati eno uro posončnem zahodu in konča eno uro pred sončnim vzhodom. Za določitev časa sončnega vzhoda in zahoda se upoštevajo podatki ARSO.)

- V vseh revirjih, kjer je dovoljen dnevni ribolovni režim, se ta izvaja v skladu s Pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah. (8.člen: V času od zore do mraka, s tem, da zora nastopi eno (1) uro pred sončnim vzhodom, mrak pa nastopi eno (1) uro po sončnem zahodu. Za določitev časa sončnega vzhoda in zahoda se upoštevajo podatki ARSO.)

Ribolovni načini

Ribolov je dovoljen na dve (2) palici, na katerih je lahko po ena naveza z enim trnkom.

Ribolov vseh vrst postrvi, sulca, lipana, ščuke, smuča, soma in bolena se izvaja le z eno ribiško palico.

Ribolovne tehnike

Dovoljene ribolovne tehnike so muharjenje, vijačenje, beličarjenje in talni ribolov.

Ribolov vseh vrst postrvi, sulca, lipana, ščuke, smuča, soma in bolena je dovoljen le z muharjenjem ali vijačenjem.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je ribolov vseh vrst postrvi, sulca, lipana, ščuke, smuča, soma in bolena v jezerih, akumulacijah, ribnikih in gramoznicah dovoljen tudi z uporabo drugih ribolovnih tehnik.

 

Dovoljene vabe in naveze

Ribolov postrvi v tekočih vodah je dovoljen le z umetno vabo z enim trnkom (enojček, dvojček ali trojček).

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je ribolov tujerodnih vrst postrvi v jezerih, akumulacijah, ribnikih in gramoznicah dovoljen tudi z vabami rastlinskega ali živalskega izvora z enim trnkom (enojček, dvojček ali trojček).

Ribolov sulca, ščuke, smuča, soma in bolena v  tekočih vodah je dovoljen z umetnimi vabami z največ tremi trnki (enojčki, dvojčki ali trojčki).

Ribolov krapovcev je dovoljen z umetnimi vabami ter vabami rastlinskega ali živalskega izvora.

 

Prepovedane vabe

Za vabo pri ribolovu je prepovedana uporaba:

- živih živali;

- živali ali surovin iz živali, ki so ogrožene in zavarovane v skladu s predpisi o ohranjanju narave;

- vab, ki vsebujejo strupene ali omamne snovi.