Ribe, lovne mere in varstvene dobe

VRSTA VARSTVENA DOBA NAJMANJŠA LOVNA MERA

Sulec

 

15. 2. – 30.9. 70 cm

Postrvi

 

1. 10. – 31.3. 30 cm

Lipan

 

1. 12. – 15.5. 30 cm

Ščuka

 

1. 2. – 30.4. 60 cm

Som

 

1. 5. – 30.6. 60 cm

Smuč

 

1. 2. – 31.5. 50 cm

Podust

 

Platnica

 

1. 3. – 31.5. 35 cm

Menek

 

1. 12. – 31.3. 30 cm

Krap

 

- 30 cm

Linj

 

1. 5. – 30.6. (drst)
lovopust celo leto
(glej režim)
30 cm

Ploščič

 

Klen

 

1. 5. – 30.6. 30 cm

Mrena

 

Ogrica

 

1. 5. – 30.6. 30 cm

Bolen

 

1. 5. – 30.6. 40 cm

Ostriž-navadni

 

1. 3. – 31.5.

Rdečeperka

 

1. 4. – 30.6.

Rdečeoka

 

1. 4. – 30.6.

Zelenika

 

1. 4. – 30.6.

Navadni koreselj

 

1. 5. – 30.6.(drst)
lovopust celo leto
(glej režim)