Vabilo TE Murska Sobota

Vsi riibiči temeljne enote Murska Sobota vabljeni na sestanek, ki bo

v nedeljo, 4. februarja 2024 ob 9. uri v ribiškem domu RD Murska Sobota

Dnevni red:

  1. ugotovitev prisotnosti članov TE
  2. Potrditev predloga dnevnega reda
  3. izvolitev zapisnikarja in 2 overitelja zapisnika
  4. poročilo predsednika TE o delu v preteklem letu 2023
  5. plan dela za 2024
  6. razno