VABILO

Vabilo

na sestanek ribičev TE Beltinci

TE Beltinci pri RD Murska Sobota, vabi vse svoje člane na sestanek ribičev temeljne enote , ki bo v

nedeljo 28. januarja 2024, s pričetkom ob 9,30. uri v Gostilni Duh v Beltincih

s sledečim dnevnim redom:

  1. Ugotovitev prisotnosti članov TE
  2. Potrditev predloga dnevnega reda
  3. Izvolitev zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika
  4. Poročilo predsednika TE o delu v preteklem letu 2023
  5. Plan dela za 2024
  6. Izvedba ribiškega dneva TE Beltinci 2024 (ribiški piknik Veške grabe)
  7. Razno

Dober prijem!                                                                                                        RD M.SOBOTA

                                                                                                                             TE BELTINCI