Kandidacijski postopek – razpis

Ribiška družina Murska Sobota

Kandidacijska komisija

Zadeva: Kandidacijski postopek – razpis

 

 

Na podlagi statuta in sklepov upravnega odbora RD Murska Sobota, v sestavi Saša Matulica, Boruta Pračeka in Rudi Rajsarja, objavlja razpis za kandidaturo za Predsednika RD, podpredsednika RD, Gospodarja RD, ter za člane Nadzornega odbora in Disciplinskega sodišča za naslednje mandatno obdobje.

Kandidaturo sme vložiti vsak polnoletni član RD Murska Sobota z volilno

pravico.

Kandidatura mora vsebovati:

-         Osebne podatke kandidata in njegovo dosedanje delo v RD

-         Utemeljitev kandidature

-         Kandidatov osebni pogled za opravljanje funkcije za katero kandidira

-         Podpisano izjavo kandidat o pristanku na kandidaturo

Kandidatura se pošlje Kandidacijski komisiji. Za pravilno oddane oziroma prejete vloge se smatrajo tiste, ki na sedež RD Murska Sobota prispejo do vključno 3. 3. 2023.

Kandidatura se pošlje s priporočeno pošiljko na naslov RIBIŠKA DRUŽINA MURSKA SOBOTA, Bakovska ulica 37, 9000 Murska Sobota, s pripisom »za kandidacijsko komisijo«.

Po zaključku roka, kandidacijska komisija ravna v skladu s statutom in sklepi upravnega odbora RD Murska Sobota, opravi potrebna opravila in predloži kandidacijsko listo zboru članov.

S tem se kandidacijski postopek zaključi.

Predsednik kandidacijske komisije

Borut Praček

 

OBJAVLJENO:2023-02-21 22:40:12