Informator 2022-marec

RIBIŠKI INFORMATOR – MAREC 2022

Sestanki temeljnih enot (TE):

-       TE Beltinci: v nedeljo 13.03.2022 ob 9:30 v gostilni Duh

-       TE Goričko: v nedeljo 13.03.2022 ob 10:00 pri Turistična kmetija Ferencovi

-       TE Murska Sobota: v soboto 19.03.2022 ob 17:00 v ribiškem domu Murska Sobota

Delovne akcije in delovne ure:

-       TE Murska Sobota: 19.03.2022 ob 15:00h v ribiškem domu Murska Sobota

-       TE Bakovci: 23.4.2022 ob 8:00h v ribiškem domu Bakovci. Obnovil se bo ribiški dom, tako da pridite v čim večjem številu.

 

-       V ostalih TE ne bomo v prvi polovici leta izvedli skupne delovne akcije. Izvajale se bodo v manjših skupinah v koordinaciji s predsedniki TE. Okvirne datume se boste dogovorili na sestankih TE.

Organizatorji delovnih akcij vodijo spisek udeležbe. Na akcijo s seboj prinesite priročno orodje, žage, sekire, kose, grablje, vile in ostala orodje, ki se uporablja za predvidena dela.

Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na predsednike posameznih temeljnih enot. V nadaljevanju vam posredujemo kontaktne številke predsednikov posameznih temeljnih enot:

-       TE Murska Sobota: Černjavič Štefan - 041 769 511

-       TE Bakovci: Bojan Volkar - 070 374 164

-       TE Beltinci: Beno Bernjak - 041 562 567

-       TE Krašči: Milan Hari - 041 724 616

Predvidena tekmovanja v letu 2022:

-       Veterani Krašči: 03.04.2022

-       Liga posamezniki in članice: 09.04.2022 in 10.04.2022

-       A liga Krašči: 23.04.2022 in 24.04.2022

-       B liga Krašči: 14.05.2022 in 15.05.2022

 

Na dan srečanja oz. tekmovanja bo ribolov prepovedan na trasi tekmovanja!

DOBER PRIJEM!                                                                                        Upravni odbor RD Murska Sobota