Sprememba ribolovnega režima - Krog

Upravni odbor RD MS je dne 13.12.2019 na 7/2019.seji sprejel sklep, da se spremeni ribolovni režim za revir 014 gramoznica Krog-velika.

Črta se določilo, ki je prepovedovalo ribolov na SV strani gramoznice (pri Lukaču) .

 

Krog velika